Usługi serwisowe

Usług serwisowe Alvey Group pomagają zagwarantować, by urządzenia klienta pozostało w całym cyklu żywotności w optymalnym stanie technicznym. Oferujemy umowy serwisowe dostosowane do Państwa potrzeb i wymagań.

Pogotowie przeglądów serwisowych

Usługa gwarantuje klientowi operacyjne działanie naszego zespołu w krótkim okresie czasu, który jest ustalany indywidualnie w oddzielnej umowie o świadczeniu usług. Klient zyskuje w ten sposób pewność, że ewentualna awaria będzie miała minimalny wpływ na produkcję.

 • Profesjonalna diagnostyka – W przypadku stwierdzenia awarii lub podejrzenia wystąpienia problemu przeprowadzimy szczegółową diagnostykę w celu ustalenia, jakie środki serwisowe należy podjąć.
 • Szybka reakcja – Dołożymy wszelkich starań, aby być na miejscu jak najszybciej. W zależności od pilności i umieszczenia instalacji, możemy wybrać najbardziej efektywną formę transportu na miejsce.
 • Kompetencje – Do świadczenia usług serwisowych wysyłamy naszych najbardziej doświadczonych pracowników, którzy mają przegląd wiedzy i doświadczeń na temat konkretnego urządzenia. 

Prewencyjne przeglądy serwisowe

Oferujemy system regularnych lub warunkowych przeglądów, które zostaną zaprojektowane w zależności od potrzeb i specyfiki danego urządzenia. Te inspekcje kontrolne pomagają odpowiednio wcześniej wykrywać małe wady, które mogły by z czasem się powiększać i spowodować poważniejsze i kosztowniejsze problemy.

 • Audyt – Jako pierwszy krok, nasz technik odwiedzi miejsce pracy i przeprowadzi rzetelny przegląd urządzeń. Sporządzi szczegółową analizę sytuacji i zaproponuje odpowiedni plan serwisowy.
 • Plan serwisowy – Działania naprawcze zalecane przez audyt i zatwierdzone przez klienta są następnie szczegółowo przygotowane i realizowane na miejscu przez nasz zespół serwisowy.

Cele

 • Przedłużenie żywotności urządzenia.
 • Zmniejszenie prawdopodobieństwa awarii, wyeliminowanie ich możliwych przyczyn. 
 • Przewidywanie problemów, a tym samym uniknięcie kosztownych interwencji z powodu awarii.
 • Uniknięcie niestandardowego zużycia energii.
 • Minimalizacja strat finansowych z powodu awarii produkcji.
 • Poprawa warunków pracy pracowników obsługujących urządzenia.
 • Zmniejszenie budżetu na konserwację.

Certyfykaty

Kontakty

 • Centrala +420 519 430 272
  Handel +420 602 565 420
  Serwis +420 519 430 068